EU financiranje

Predujam za osnivače odgojno-obrazovnih ustanova za naručivanje proizvoda za učenike!

Školska shema

Od školske godine 2023./2024. prije početka provedbe mjere Distribucija i/ili isporuka proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove, osnivačima odgojno-obrazovnih ustanova bit će dodijeljen predujam koji može iznositi najviše 10% od iznosa prava na potporu!

Iznos predujma isplatiti će se sredstvima iz državnog proračuna i iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi po osnivaču odgojno-obrazovne ustanove, koji je korisnik državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s razdijeljenim iznosima po svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi koja sudjeluje u Školskoj shemi, dok će iznos predujma za druge privatne fizičke ili pravne osobe koje su osnivači odgojno-obrazovnih ustanova i koje su upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) biti isplaćen iz sredstava Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, s razdijeljenim iznosima po svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi koja sudjeluje u Školskoj shemi.

Facebook
LinkedIn
Twitter
Skip to content