EU financiranje

Kutak za škole

Uskoro Javni poziv za sudjelovanje u Školskoj shemi

Obavještavamo sve zainteresirane osnivače odgojno-obrazovnih ustanova u Republici Hrvatskoj te potencijalne dobavljače proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove koji žele sudjelovati u Školskoj shemi da će se, u skladu s Pravilnikom o provedbi  Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029., Javni poziv za iskaz interesa za sudjelovanje u Školskoj shemi u školskoj godini 2023./2024., kao i proteklih godina, objaviti na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja ( www.apprrr.hr ) najkasnije 25. kolovoza 2023. godine.

Prijavom na Javni poziv koristite priliku sudjelovati u jedinstvenom javnozdravstvenom programu Europske unije financiranom EU i nacionalnim financijskim sredstvima, omogućujući istovremeno vašim učenicima odgovarajući i primjeren dodatan obrok voća, povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, edukaciju i obrazovanje o zdravlju, poljoprivredi i očuvanja okoliša.


Uskoro započinje novo šestogodišnje programsko razdoblje provedbe Školske sheme u Republici Hrvatskoj!

S novom školskom godinom 2023./2024. započinje novo šestogodišnje programsko razdoblje provedbe Školske sheme u Republici Hrvatskoj!

Vlada Republike Hrvatske je krajem travnja 2023. usvojila prijedlog Ministarstva poljoprivrede o donošenju Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. čime su stvoreni preduvjeti da se ovaj javnozdravstveni programa Europske unije nastavi provoditi u kontinuitetu u predstojećem šestogodišnjem razdoblju. Podsjećamo da Školska shema predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje.


Predujam za osnivače odgojno-obrazovnih ustanova za naručivanje proizvoda za učenike!

Od školske godine 2023./2024. prije početka provedbe mjere Distribucija i/ili isporuka proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove, osnivačima odgojno-obrazovnih ustanova bit će dodijeljen predujam koji može iznositi najviše 10% od iznosa prava na potporu!

Iznos predujma isplatiti će se sredstvima iz državnog proračuna i iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi po osnivaču odgojno-obrazovne ustanove, koji je korisnik državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, s razdijeljenim iznosima po svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi koja sudjeluje u Školskoj shemi, dok će iznos predujma za druge privatne fizičke ili pravne osobe koje su osnivači odgojno-obrazovnih ustanova i koje su upisane u zajednički elektronski upisnik ustanova osnovnog i srednjeg školstva u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20 i 151/22) biti isplaćen iz sredstava Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi, s razdijeljenim iznosima po svakoj odgojno-obrazovnoj ustanovi koja sudjeluje u Školskoj shemi.

Skip to content