EU financiranje

O projektu

Potreba promoviranja zdravog načina života i s njim povezane pravilne prehrane, osobito djece i mladih ljudi, predstavlja značajnu komponentu javnozdravstvenih politika Europske unije. Školska shema predstavlja dobrovoljni, dodatni program, koji uz cjelogodišnji školski program prehrane učenika i sudjelovanje učenika u njezinim drugim mjerama, pozitivno utječe na poboljšanje prehrambenih navika djece školske dobi te razvija povezanost i pozitivan odnos djeteta prema prirodi i okolišu, kao i zajednici u kojoj živi i djeluje. Republika Hrvatska je i prije prvog programskog razdoblja provedbe (2017. – 2023.) prepoznala značaj Školske sheme pa su se prije objedinjavanja u jedinstvenu cjelinu, Shema školskog voća i povrća te Shema školskog mlijeka, provodile odvojeno. Provedba Sheme školskog voća i povrća provodi se od školske godine 2013./2014., dok se Shema školskog mlijeka počela provoditi od školske godine 2015./2016. U proteklom petogodišnjem razdoblju, svake školske godine u Školskoj shemi sudjeluje više od 50% učenika iz ciljne skupine (učenici osnovnih škola u obje Sheme i učenici srednjih škola u Shemi školskog voća i povrća). Krajem travnja 2023. Vlada Republike Hrvatske je na prijedlog Ministarstva poljoprivrede usvojila Nacionalnu strategiju za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2023./2024. do školske godine 2028./2029. Dionici Školske sheme i ciljana skupina učenika Organizacijsku shemu Školske sheme čine:
 1. Ministarstvo poljoprivrede,
 2. Ministarstvo zdravstva,
 3. Ministarstvo znanosti i obrazovanja,
 4. Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju,
 5. Državni inspektorat,
 6. Osnivači odgojno-obrazovnih ustanova,
 7. odgojno-obrazovne ustanove,
 8. Dobavljači prihvatljivih proizvoda.
S obzirom da potrošnja voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda pada s porastom dobi učenika te da je u ovoj razvojnoj fazi moguće oblikovati prehrambene navike djece s ciljem trajnog povećanja udjela voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u njihovoj prehrani, kako bi se spriječila rana debljina i druge bolesti uzrokovane neadekvatnom prehranom i smanjio unos hrane s visokim sadržajem masti, šećera i soli ciljana skupina učenika među kojom će se provoditi Nacionalna strategija su učenici osnovnih i srednjih škola na području Republike Hrvatske u Shemi voća i povrća te osnovnih škola na području Republike Hrvatske u Shemi mlijeka. Mjere koje se provode u okviru Školske sheme U okviru Nacionalne strategije provode se sljedeće četiri mjere: Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda Provedbom mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda promiču se zdrave prehrambene navike djece čime se nastoji spriječiti povećana učestalost dječje pretilosti koja je prouzročena lošim potrošačkim navikama usmjerenima na prerađenu hranu koja često sadržava velike količine dodanog šećera, soli, masti ili aditiva. Također, provedba ove mjere usmjerena je i prema jačanju svijesti o potrebi konzumiranja svježe hrane (voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda) i potrošnji proizvoda lokalnog podrijetla. Predviđena učestalost dostave voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenog konzumaciji u odgojno-obrazovne ustanove kreće se u sljedećim intervalima: najmanje jednom, a najviše pet puta tjedno u nastavne dane, u rasponu od najmanje 12 do najviše 24 tjedna tijekom školske godine. Prateće obrazovne mjere Aktivnosti koje se provode unutar ove mjere obrazovnog su karaktera, a njima se neizravno podupire distribucija voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u školama. Sustavnom provedbom ove mjere nastoji se pridonijeti:
 • edukaciji djece o prepoznavanju i razlikovanju sorata voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda prema izgledu, kakvoći i okusu, ukazujući na njihove nutritivne i zdravstvene vrijednosti ;
 • podizanju razine svijesti o važnosti potrošnje voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kao nutritivno izuzetno vrijednih namirnica;
 • sprečavanju rasipanja hrane te promjeni prehrambenih navika sa stajališta očuvanja zdravlja i kontrole unosa masti, šećera i soli u organizam;
 • povezivanju djece s poljoprivredom te poticanju očuvanja prirodne i kulturne baštine vlastitog zavičaja.
U okviru ove mjere provodi se jedna ili više podmjera/aktivnosti:
 • Satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda;
 • Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova;
 • Posjet poljoprivrednim gospodarstvima (PG), koji se bave proizvodnjom voća i povrća i/ili proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda;
 • Održavanje tečajeva, radionica i predavanja sa svrhom edukacija djece u poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprječavanju rasipanja hrane.
Promocija U okviru ove mjere provode se aktivnosti usmjerene na promicanje svijesti o značaju provedbe programa, povećanja vidljivosti programa i upoznavanja šire javnosti sa ciljevima Školske sheme. Podrazumijevaju aktivnosti promotivno-informativne kampanje pomoću radiodifuzije, sredstava elektroničke komunikacije, tiska i sličnih sredstava informiranja. Praćenje i ocjenjivanje U okviru ove mjere provode se aktivnosti praćenja provedbe, vrednovanja postignutih rezultata i ocjenjivanja utjecaja Školske sheme na prehrambene navike i zdravlje školske djece. Mjerom se provjerava djelotvornost i učinkovitost provedbe  programa u školama pri čemu se posebna pozornost posvećuje promjenama i prihvaćanju zdravih prehrambenih navika. Financijska sredstva za provedbu programa Proračun za provedbu Nacionalne strategije u Republici Hrvatskoj sastoji se od dva dijela:
 • Potpora Europske unije (Tablica 1.) (Europski fond za jamstva u poljoprivredi) kojom se financira provedba mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda;
 • Nacionalna potpora (Tablica 2.), (Državni proračun Republike Hrvatske) koja podrazumijeva: a) financijska sredstva koja se dodjeljuju podnositeljima zahtjeva za potporu za mjeru Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda za potrebe pokrića troškova poreza na dodanu vrijednost za kupljeno/isporučeno voće i povrće te mlijeko i mliječne proizvode na temelju Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine”, br. 73/13., 99/13., 148/13., 153/13., 143/14, 115/16., 106/18., 121/19., 138/20., 39/22 i 113/22.); b) financijska sredstva kojima se financira provedba tri mjere:
  • Prateće obrazovne mjere,
  • Promocija,
  • Praćenje i ocjenjivanje.
Tablica 1. Potpora Europske unije
MJERE POTPORA EUROPSKE UNIJE (EFJP)
ŠKOLSKO VOĆE I POVRĆE ŠKOLSKO MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda 1.278.964,00 610.533,00
Prateće obrazovne mjere
Praćenje i ocjenjivanje
Promocija/promidžba
Ukupno 1.278.964,00 610.533,00
SVEUKUPNO 11.336.982,00 = 6 x (1.278.964,00 + 610.533,00)
Tablica 2.  Nacionalna potpora (Državni proračun Republike Hrvatske)
MJERE PRIHVATLJIVI TROŠAK NACIONALNA POTPORA (DP RH)
ŠKOLSKO VOĆE I POVRĆE ŠKOLSKO MLIJEKO I MLIJEČNI PROIZVODI
12.1.2.1. Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda Trošak PDV-a 200.000,00 100.000,00
12.1.2.2. Prateće obrazovne mjere Provedba mjere uključujući i trošak PDV-a 62.500,00 62.500,00
Promocija Provedba mjere uključujući i trošak PDV-a 12.500,00 12.500,00
Praćenje i ocjenjivanje Provedba mjere uključujući i trošak PDV-a 12.500,00 12.500,00
Ukupno 287.500,00 187.500,00
475.000,00
SVEUKUPNO 2.850.000,00 (6 x 475.000,00)
Tablica 3. Ukupan iznos financijskih sredstava za provedbu Nacionalne strategije u šestogodišnjem programskom razdoblju (2023./2024. – 2028.2029.)
IZVOR IZNOS (EUR)
Potpora Europske unije (EFJP) 11.336.982,00
Nacionalna potpora (DP RH) 2.850.000,00
UKUPNO 14.186.982,00
Skip to content