EU financiranje

Mjera Distribucija

Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda

Provedbom mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda promiču se zdrave prehrambene navike djece čime se nastoji spriječiti povećana učestalost dječje pretilosti koja je prouzročena lošim potrošačkim navikama usmjerenima na prerađenu hranu koja često sadržava velike količine dodanog šećera, soli, masti ili aditiva. Također, provedba ove mjere usmjerena je i prema jačanju svijesti o potrebi konzumiranja svježe hrane (voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda) i potrošnji proizvoda lokalnog podrijetla.

Predviđena učestalost dostave voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda namijenjenog konzumaciji u okviru mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda u odgojno-obrazovne ustanove kreće se u sljedećim intervalima: najmanje jednom, a najviše pet puta tjedno u nastavne dane, u rasponu od najmanje 12 do najviše 24 tjedna tijekom školske godine.


Kriteriji za odabir proizvoda koji se distribuiraju u okviru Školske sheme

Proizvodi koji se distribuiraju u okviru Školske sheme odabrani su na temelju sljedećih kriterija i zahtjeva: 

 • zdravstvena i nutritivna vrijednost proizvoda;
 • lokalno i područno (regionalno) podrijetlo proizvoda s obzirom na mjesto proizvodnje;
 • proizvod potječe iz kratkog lanca opskrbe što podrazumijeva najviše jednog posrednika između proizvođača i potrošača (učenici i/ili štićenici);
 • svježina proizvoda
 • raspoloživost proizvoda tijekom godine (sezonalnost)
 •  

Proizvodi distribuirani u okviru Nacionalne strategije ne sadrže dodatne tvari navedene u članku 23. stavku 6. podstavcima (a) do (e) Uredbe (EU) br. 1308/2013.

 

Tablica 1. Lista prihvatljivih proizvoda

Tarifna oznaka

Proizvod

Mjera

2009

voćni sok i povrtni sok 

Distribucija i/ili isporuka 

i

Prateće obrazovne mjere

0704

korabica

0706

rotkvica

0804 20 10 

smokve, svježe

0805 20

mandarina

0806 10 10

stolno grožđe

0808

jabuka

0808

kruška

0809

šljiva

0809

breskva

0809

nektarina

0809

trešnja

0810 10 00

jagoda

0810 20

malina, kupina

0810 40

borovnica

0702 00 00

rajčica

0706

mrkva

0401

mlijeko toplinski obrađeno postupkom pasterizacije* i  

 

mlijeko toplinski obrađeno postupkom sterilizacije**  

 

0403 10 11 do 0403 10 39 0403 9011 11 do 0403 90 69

mlaćenica, kiselo mlijeko i vrhnje, jogurt, kefir i drugo fermentirano ili zakiseljeno mlijeko i vrhnje bez dodanih aroma, voća, orašastih plodova ili kakaa***

2001 90 65

masline (pripremljene ili konzervirane u octu ili octenoj kiselini)

Isključivo u okviru Pratećih obrazovnih mjera

0409 00 00

prirodni med

0802

orašasti plodovi (badem, lješnjak, orah), suhi, oljušteni 

 

Preporučena dnevna količina prihvatljivog proizvoda po učeniku

Preporučena dnevna količina prihvatljivog proizvoda u okviru mjere Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda po učeniku iznosi:

 • od 100 do 200 g voća ili povrća;
 • 0,2 l voćnog/povrtnog soka;
 • 0,2 l mlijeka;
 • od 150 do 200 g mliječnog proizvoda.
 

Odobravanje i vrednovanje dobavljača prihvatljivih proizvoda

Postupak odobravanja i vrednovanja dobavljača voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda uvažava načela transparentnosti, nediskriminacije i javnosti.

Agencija za plaćanja provodi Javni poziv za iskaz interesa dobavljača za sudjelovanje u Školskoj shemi te u okviru istoga, u postupku utvrđivanja ispunjenosti zahtjeva za sudjelovanje (administrativne kontrole dostavljene dokumentacije), obavještava dobavljače prihvatljivih proizvoda o prihvatljivosti za sudjelovanje u Školskoj shemi.

Agencija za plaćanja provodi i postupak vrednovanja prethodno odobrenih dobavljača u skladu s Kriterijima za vrednovanje dobavljača voća i povrća (Tablica 1.) te Kriterijima za vrednovanje dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda (Tablica 2.).

Nakon provedenih postupaka odobrenja i vrednovanja Agencija za plaćanja  na svojim mrežnim stranicama objavljuje Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda. 

Prilikom izrade Popisa odobrenih i vrednovanih dobavljača voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda i njihovog poretka na istom, Agencija za plaćanja u obzir uzima najviši broj bodova po pojedinom dobavljaču.  

Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača temelji se na administrativnoj razini regije (regionalne samouprave) te sadrži popis svih odobrenih dobavljača po pojedinoj županiji.

Popis odobrenih i vrednovanih dobavljača voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda Agencija za plaćanja ažurira jedanput mjesečno.


Tablica 2. Kriteriji za vrednovanje dobavljača voća i povrća

1.

Kontinuitet i održivost isporuke

 

Organizacijski oblik poslovnog subjekta / Način poslovanja

1.1

Proizvođač/ proizvođačka organizacija/ zadruga

1.2

Proizvođač/otkupljivač

1.3

Otkupljivač

1.4

Trgovac u maloprodaji

 

Skladištenje proizvoda

1.5

Skladištenje proizvoda u objektima sa sustavima za održavanje kvalitete i svježine

1.6

Skladištenje proizvoda u objektima bez sustava za održavanje kvalitete i svježine

 

Dostavni kapaciteti/raspolaganje (bodovi se mogu zbrajati)

1.7

Više vozila za dostavu

 

Jedno vozilo za dostavu

1.8

Vozilo/a posjeduje rashladni uređaj za održavanje kvalitete i svježine

 

Raspoložive vrste proizvoda

1.9

> 5 proizvoda

1.10

4-5 proizvoda

1.11

1-3 proizvoda

 

Oblik dostave proizvoda

1.12

Pretpakiranje/zapakirano

1.13

Rasuto stanje (nepakirano)

 

Priprema proizvoda za distribuciju

1.14

Proizvod se priprema za distribuciju:

– za svježe voće i povrće: čišćenje i pranje, rezanje, ljuštenje, podrezivanje

– za prerađevine: cijeđenje/sok

2.

Geografska pokrivenost područja dostave

2.1

Jedna županija

2.2

Više županija

3.

Ekološka proizvodnja i dobra okolišna praksa (bodovi se mogu zbrajati)

3.1

Ekološki proizvođač

3.2

Nije ekološki proizvođač, ali dostavlja proizvode iz ekološke proizvodnje

3.3

Korisnik jedne ili više intervencija iz Strateškog plana ZPP-a 2023. – 2027.: 70.01.,

70.02., 70.03., 70.04., 70.07., 70.08.

4.

Poštivanje načela jednakih mogućnosti

4.1

Zapošljava osobe s invaliditetom ili umanjenom radnom sposobnošću

5.

Uključenost u i/ili implementacija sustava kvalitete hrane

5.1

Implementacija europskih ili nacionalnih oznaka kvalitete

6.

Broj godina sudjelovanja u Školskoj shemi

(od šk. god. 2013/2014)

6.1

Osam i više

6.2

Sedam

6.3

Šest

6.4

Pet

6.5

Četiri

6.6

Tri

6.7

Dva

6.8

Jedan

Način provjere navedenih kriterija i odgovarajući dokazi o ispunjavanju propisani su podzakonskim provedbenim aktom u skladu sa Zakonom o poljoprivredi.


Tablica 3. Kriteriji za vrednovanje dobavljača mlijeka i mliječnih proizvoda

1.

Kontinuitet i održivost isporuke

 

Organizacijski oblik poslovnog subjekta / Način poslovanja

1.1

Proizvođačka organizacija (stavlja proizvod na tržište)

1.2

Otkupljivač/prerađivač (mljekara)

1.3

Trgovac u maloprodaji

 

Dostavni kapaciteti/raspolaganje

1.4

Više vozila za dostavu

1.5

Jedno vozilo za dostavu

 

Raspoložive vrste proizvoda

1.6

> 5 proizvoda

1.7

4-5 proizvoda

1.8

1-3 proizvoda

 

Oblik dostave mlijeka

1.9

Pasterizirano (u ambalaži 1,0L)

1.10

Sterilizirano (u ambalaži 0,2L)

1.11

Pasterizirano (u ambalaži 1,0L) i sterilizirano (u ambalaži 0,2L)

2.

Geografska pokrivenost područja dostave

2.1

Jedna županija

2.2

Više županija

3.

Ekološka proizvodnja i dobra okolišna praksa (bodovi se mogu zbrajati)

3.1

Ekološki proizvođač

3.2

Nije ekološki proizvođač, ali dostavlja proizvode iz ekološke proizvodnje

3.3

Korisnik intervencije iz Strateškog plana ZPP-a 2023. – 2027.: 70.06.01 

4.

Poštivanje načela jednakih mogućnosti

4.1

Zapošljava osobe s invaliditetom ili umanjenom radnom sposobnošću

5.

Uključenost u i/ili implementacija sustava kvalitete hrane

5.1

Implementacija europskih ili nacionalnih oznaka kvalitete

Način provjere navedenih kriterija i odgovarajući dokazi o ispunjavanju propisan je podzakonskim provedbenim aktom u skladu sa Zakonom o poljoprivredi.

Svi dobavljači navedeni na Popisu odobrenih i vrednovanih dobavljača dužni su poštivati sljedeće zahtjeve: 

 • jamčiti održivost i kontinuitet isporuke proizvoda prihvatljivog za isporuku,
 • poštivati pravila o općim i posebnim tržišnim standardima za voće i povrće utvrđenim Provedbenom Uredbom Komisije (EU) br. 543/2011;
 • poštivati pravila o higijenskim i tržišnim standardima za mlijeko i mliječne proizvode koje distribuira;
 • uvažavati načela kratkog lanca opskrbe proizvoda koji distribuira;
 • uvažavati pravila sljedivosti proizvoda koji distribuira;
 • poštivati načela dobre okolišne prakse.

U slučaju da se odobreni i vrednovani dobavljač ne pridržava jednog od navedenih zahtjeva, kao i odredbi Ugovora o opskrbi odgojno-obrazovne ustanove prihvatljivim proizvodima, isti može biti privremeno ili  trajno isključen iz sudjelovanja u Školskoj shemi. Detaljnije odredbe o sankcioniranju i isključivanju odobrenog i vrednovanog dobavljača iz sudjelovanja u Školskoj shemi propisane su podzakonskim provedbenim aktom u skladu sa Zakonom o poljoprivredi.

Završni odabir dobavljača provodi odgojno-obrazovna ustanova ocjenjivanjem svih odobrenih dobavljača u županiji u kojoj se ista nalazi, služeći se obrascem Kontrolna lista dobavljača. odgojno-obrazovna ustanova odabrat će onog dobavljača koji ostvaruje najveći broj bodova za određeni proizvod i s istim potpisati Ugovor o opskrbi odgojno-obrazovne ustanove prihvatljivim proizvodima.


Utvrđivanje najviše prihvatljive cijene prihvatljivih proizvoda

Sa svrhom zaštite financijskih interesa Europske unije i racionalizacije utroška financijskih sredstava određuje se načelo Najviše prihvatljive cijene svakog pojedinog proizvoda koji se distribuira u okviru Školske sheme. Najviša prihvatljiva cijena izračunava se za jednogodišnje razdoblje provedbe Školske sheme (od listopada do lipnja), prije njegovog početka i iskazuje se na godišnjoj razini (vrijedi samo za jednu školsku godinu) te se javno objavljuje na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja.

Međutim, u uvjetima iznenadnog i značajnog porasta cijena proizvoda navedenih u Listi prihvatljivih proizvoda gore navedeni način određivanja i izračuna Najviše prihvatljive cijene proizvoda može se izmijeniti. Odluku o načinu izračuna najviše prihvatljive cijene donosi ministar poljoprivrede.


Prednost pri distribuciji i/ili isporuci proizvoda

U skladu s člankom 23. stavkom 3. Uredbe (EU) br. 1308/2013, prednost, u smislu ukupnog iznosa financijskih sredstava namijenjenog za distribuciju i/ili isporuku prihvatljivih proizvoda, se daje svježem voću i povrću u odnosu na voćne/povrtne sokove te mlijeku u odnosu na mliječne proizvode, na način da svježe voće i povrće i mlijeko moraju biti zastupljeni u distribuciji i/ili isporuci najmanje 60%.

Skip to content