EU financiranje

Prateće obrazovne mjere Školske sheme

Školska shema

Školska shema jedan je od programa kojim se provodi dio javnozdravstvene politike Europske unije, a kojim se potiče promoviranje zdravog načina života, osobito djece i mladih osoba. Program je sastavljen od mjera Distribucija i/ili isporuka voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda (dalje u tekstu: Distribucija), Prateće obrazovne mjere, Promocija te Praćenje i ocjenjivanje.

Aktivnosti koje se provode unutar Pratećih obrazovnih mjera obrazovnog su karaktera, a njima se neizravno podupire distribucija voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u školama.

Sustavnom provedbom ove mjere nastoji se pridonijeti:  

 • edukaciji djece o prepoznavanju i razlikovanju sorata voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, ukazujući na njihove nutritivne i zdravstvene vrijednosti,
 • podizanju razine svijesti o važnosti potrošnje voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda kao nutritivno izuzetno vrijednih namirnica,
 • sprečavanju rasipanja hrane te promjeni prehrambenih navika sa stajališta očuvanja zdravlja i kontrole unosa masti, šećera i soli u organizam,
 • povezivanju djece s poljoprivredom te poticanju očuvanja prirodne i kulturne baštine vlastitog zavičaja.

U okviru ove mjere provodi se jedna ili više podmjera/aktivnosti:

 • Satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda

Cilj ove prateće obrazovne mjere je edukacija i obučavanje djece u prepoznavanju i razlikovanju vrsta i sorata voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda prema izgledu, kakvoći i okusu, ukazujući na njihove nutritivne karakteristike i doprinos zdravlju;

 • Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova

Poznato je da je učenje na otvorenim prostorima značajan dio odgojno-obrazovne prakse rada u školama i ostalim obrazovnim ustanovama te da iskustveno učenje u školskom vrtu dokazano utječe na rezultate kod učenika. Kroz ovu aktivnost će se omogućiti obrazovnim ustanovama nabava potrebne opreme i sadnica/presadnica za podizanje novog ili za održavanje postojećeg školskog vrta proizašlog iz dosadašnjih aktivnosti Školske sheme u sklopu pratećih obrazovnih mjera;

 • Posjet poljoprivrednim gospodarstvima (PG), koji se bave proizvodnjom voća i povrća i/ili proizvodnjom mlijeka i mliječnih proizvoda;
 • Edukacije – održavanje tečajeva, radionica i predavanja sa svrhom edukacija djece u poljoprivredi, zdravim prehrambenim navikama, lokalnim lancima hrane i ekološkoj proizvodnji, održivoj proizvodnji i sprječavanju rasipanja hrane.

U razdoblju od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. provedeno je ukupno 358 aktivnosti satova kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda, 186 aktivnosti Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova, 100 aktivnosti Posjet poljoprivrednim gospodarstvima i 445 aktivnosti Edukacija.

Sve škole koje se prijave za sudjelovanje u Školskoj shemi, mjeri Distribucija, mogu sudjelovati i u aktivnostima Pratećih obrazovnih mjera kao obrazovnoj potpori mjeri Distribucija, a u nastavku donosimo pregled aktivnosti Pratećih obrazovnih mjera u Srednjoj strukovnoj školi A. Horvata u Đakovu, te nadogradnje Školske sheme u Srednjoj školi Donji Miholjac.

 1. Kušanje voća i edukacija učenika

Slika 1.: Provedba podmjere Satovi kušanja voća i povrća i/ili mlijeka i mliječnih proizvoda u SSŠ Antuna Horvata iz Đakova 2018. godine

Školska shema
 • Predavanje – edukacija učenika

Održane su aktivnosti Predavanja na teme ”Uzgoj manje poznatih povrća u RH”, ”Manje poznate voćne vrste u RH”, ”Sprječavanje rasipanja hrane”, ”Voće, povrće i zdravlje” u SSŠ Antuna Horvata iz Đakova, 2018. godine.

Slika 2. Predavanja u SSŠ Antuna Horvata, Đakovo (2018.)

Školska shema
 • Posjet poljoprivrednom gospodarstvu

40 učenika s profesorima SSŠ Antuna Horvata iz Đakova posjetili su OPG-u Dretvić u Gradištu koji je etno park pod zaštitom Ministarstva kulture kao kulturna baština Republike Hrvatske. OPG njeguje plastenički uzgoj različitog povrtnog bilja, presadnica i cvijeća, voća, ratarskih kultura i uzgojem ovaca različitih pasmina. Učenici su sudjelovali u kušanju voća i povrća s gospodarstva nakon čega je slijedila rasprava o zdravoj prehrani i prehrambenim navikama učenika.

Slika 3. Posjet poljoprivrednom gospodarstvu SSŠ Antuna Horvata, Đakovo (2018.)

Školska shema
Školska shema

Učenici su posjetili i siranu Gašić gdje su, nakon obilaska, kušali mlijeko i mliječne proizvode.

Slike 4-6. Posjet mini sirani Gašić SSŠ Antuna Horvata iz Đakova (2018.)

Školska shema
Školska shema
Školska shema
 • Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova

Na školskom  imanju Ivandvor  učenici SSŠ Antuna Horvata iz Đakova posadili su različite voćne sadnice u vrtu uz same plastenike. Ukupno je dobavljeno 38 voćnih sadnica (maline, crni ribiz, crveni ribiz, kruške , jabuke, marelice, trešnje…), repromaterijal, organsko gnojivo, vrtni pribor i alat, koji je koristio u obradi i održavanju začinskog vrta.

Slika 7. Materijal za obradu i održavanje školskog vrta SSŠ Antuna Horvata, Đakovo (2018)

Školska shema

Slika 8. Provedba aktivnosti Sjetva, sadnja i održavanje školskih vrtova u SŠ Antuna Horvata, Đakovo (2018.)

Školska shema

U Srednjoj školi Donji Miholjac program Školske sheme provodi se od početka školske godine 2017./2018.

U jednoj vrlo neobičnoj školskoj godini koja je započela dugotrajnim štrajkom prosvjetnih djelatnika, a nastavila se i završila izvan učionica zbog pandemije virusom COVID – 19 nije bilo moguće provoditi veći dio pratećih obrazovnih mjera Školske sheme tako da nije bilo moguće organizirati posjet nekom od lokalnih OPG – ova, nije bilo stručnih radionica i predavanja u školi, nisu bili organizirani niti satovi kušanja voća…

Zbog činjenice da je u svibnju 2020. započela gradnja nove školske zgrade u prostoru školskog dvorišta, učenici poljoprivrednih usmjerenja samo su nastojali održavati tzv. “hladni pogon”.

Kao nadogradnja programa Školske sheme u školskoj godini 2019./2020. učenici i nastavnici škole uspješno su proveli samo mali broj aktivnosti.

Slike 8-9. Proizvodnja jabučnog octa u SŠ Donji Miholjac (2020.).Dijelom iz školskog voćnjaka, a dijelom iz donacija, školi su proteklih nekoliko godina redovito osigurane određene količine plodova jabuke koji više nisu pogodni za uporabu u svježem stanju, a koje su potom učenici u školskom prehrambenom praktikumu preradili u ukusan prirodni jabučni ocat koji je prepoznat i tražen u lokalnoj zajednici.

Školska shema
Školska shema

Slike 10-11. Proizvodnja pekmeza od jagoda u SŠ Donji Miholjac (2020.). Škola posljednjih nekoliko godina u svom vrtu posjeduje manji nasad ekoloških jagoda, a s obzirom na kratko vrijeme čuvanja plodova jagode učenici od njih proizvode pekmez u prehrambenom praktikumu škole u kojem se nalazi i specijalizirana oprema za proizvodnju pekmeza. Sve količine pekmeza redovito se plasiraju na lokalnim sajmovima, a unatoč pandemiji gotovo sve proizvedene količine našle su put do svojih kupaca različitim kanalima prodaje.

Školska shema
Školska shema

Slika 12. Proizvodnja meda SŠ Donji Miholjac (2019./2020.).Jedna od najznačajnijih i najzahtjevnijih aktivnosti je uzgoj pčela i proizvodnja meda. U školskoj godini 2019./2020. škola je posjedovala 4 košnice pčelinjih zajednica S obzirom na pandemiju, učenici su dolazili na veće radove kao vrcanje meda. Inače se prikupljeni med prodaje na maloj školskoj tržnici i na različitim sajmovima ali unatoč pandemiji je ipak pronašao svoje kupce.

Školska shema


Slika 13. Proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru SŠ Donji Migoljac (2019./2020.). Unatoč pandemiji učenici bili su aktivni i u proizvodnji povrća u zatvorenom prostoru, odnosno u školskom plasteniku gdje su obavljali proizvodnju salate, rotkvice, kupusa, mladog  luka…

Školska shema
Facebook
LinkedIn
Twitter
Skip to content