EU financiranje

Utjecaj fizičke aktivnosti i zdrave prehrane na djecu

Školska shema

Tjelesna aktivnost i zdrava prehrana dvije su bitne komponente uravnoteženog načina života djece. Kada se kombiniraju, stvaraju snažan duo koji promiče cjelokupno zdravlje, dobrobit i razvoj. Poticanje djece na redovitu tjelesnu aktivnost i odabir hranjive hrane postavlja temelje za život dobrog zdravlja. Uloga fizičke aktivnosti Redovita tjelesna aktivnost ključna je za djecu jer podupire njihovo […]

Skip to content